Aktuality

Aktuality
Práce na nových priestoroch
11. marca 2020 o s

Aliancia stavebnín ASAS, a. s. dynamicky napreduje! V súčasnosti zabezpečuje služby pre 17 členov aliancie a celkove 24 predajných miest, v rámci všetkých regiónov Slovenska. Aliancia svojim členom poskytuje dodávateľský…

Aktuality
Nový člen PRESPOR spol. s r.o.
23. februára 2020 o s

Spoločnosť PRESPOR spol. s r.o. kladie veľký dôraz na kvalitu predávaných materiálov a preto v ich priestoroch nájdete produkty len popredných a overených výrobcov a dodávateľov. Certifikácia a pravidelné skúšky predávaných výrobkov sú samozrejmosťou a preto vedia uspokojiť aj tých najnáročnejších klientov a zákazníkov. Kvalitné služby, ktoré spoločnosť PRESPOR spol. s r.o. ponúka svojim klientom nás presvedčila o tom, že…

Aktuality
Certifikát Odpadové hospodárstvo
23. januára 2020 o s

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. začiatkom roka 2010 úspešne zaviedla a certifikovala systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004. Spoločnosť NATUR-PACK prešla zaškoľovaním manažmentu. Definovali hlavné procesy prebiehajúce v organizácii a následne ich optimalizovali. V týchto procesoch sme sa zaškolili i my v ASAS-e a zaviedli sme rôzne činnosti podporujúce efektívne riadenie spoločnosti v oblasti Odpadového hospodárstva.…