+421 948 300 481

Členovia

Vďaka kombinácii našich znalostí so znalosťami a skúsenosťami
našich členov vám vieme poskytnúť najkomplexnejšie
a najmodernejšie riešenia na trhu.

SPOLOČNOSŤ ASAS, A.S.

Členovia
aliancie

ENTE spol. s.r.o.

Popradská 56
040 11 Košice
055/6425028
0905 518303
055/6439022

GRENSTAVE , s.r.o.

J. Kačku 6
034 95 Likavka
Ružomberok
044/432 26 15
044/432 26 15

Stavebniny Hayden

Pod Kalváriou 30
955 01 Topoľčany
038 / 7629 417

INGEMA s.r.o.

Močarianska 1
071 01 Michalovce
+421 650 522 205

KARTEL NITRA, s.r.o.

Štúrova 155
949 01 Nitra
+421 902 906 059

Ing. Dušan Baranec N.B.D.

Košovská cesta 23
971 01 Prievidza
046 54 224 93

ORAVING stavebniny s.r.o.

M. R. Štefánika 1833
026 01 Dolný Kubín
043/583 10 10
0905/971 567

PIL-STAV s.r.o.

Hollého 34
08301 Sabinov
0917 350 371 (Sabinov)
Prešov (Bardejovská) – 0918 570 094
Prešov (Petrovianska) – 0917 310 915

PRESPOR spol. s.r.o.

Turbínová 3528/1
831 04 Bratislava
02 / 4920 3251
02 / 4920 3232

PRIMA STAVEBNINY, s.r.o.

Nová ulica č.3
031 01
Liptovský Mikuláš
044/56 21 888

SADRO s.r.o.

Orlové 281
017 01
Považská Bystrica
042 / 432 30 86
042 / 426 02 71
042 / 432 18 52

SLOSMAT, s. r. o.

Cestárska 12
010 01 Žilina
041 / 564 07 20
041 / 564 07 21
041 / 564 07 22

SOF – STAVEBNINY

Podzávoz 975
022 01 Čadca
+421 41 433 3188

Stavivo IBV, s.r.o.

Zvolenská cesta č. 1
Banská Bystrica
048 4103432
048 4131148
048 4162120

STAVO ARTIKEL s.r.o.

Kolárovská 1313
014 01 Bytča
041 / 5540781
041 / 5522638

Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Letecká 35
052 01
Spišská Nová Ves
053 / 417 27 77
053 / 417 27 01

Stavebné centrum U Mareka

Priemyselná 3006
085 01 Bardejov
+421 915 873 368