Kontakt

FAKTURAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI ASAS, A.S.

K cintorínu 698/49A
010 04, Žilina – Bánová

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel: Sa, vložka č. 10697/L

IČO: 44 991 576
IČ DPH: SK2022912177

Telefón: +421 41 5630 052, +421 41 5630 206
Fax: +421 41 5630 052