O nás

SPOLOČNOSŤ ASAS, A.S.

Spoločnosť ASAS , a.s. ( Aliancia stavebnín akciová spoločnosť ) je obchodná spoločnosť, ktorá bola založená 31.10.2009 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Žiline. Jednou z hlavných náplní činnosti je nákup stavebného materiálu a jeho predaj prostredníctvom svojich partnerských spoločností.

Sme 10 rokov na trhu!

Pokračuje dynamický rozvoj spoločnosti. V súčasnosti zabezpečujeme služby pre 17 obchodných partnerov a celkovo 24 predajných miest, v rámci všetkých regiónov Slovenska. Svojim partnerom poskytuje dodávateľský servis na špičkovej úrovni pri dodržaní konkurencieschopných cien dodávaného materiálu.

Spolupracujeme so všetkými významnými výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov pre Slovensko. V portfóliu máme viac ako 70 dodávateľov.

Naďalej rozširujeme sortiment stavebného materiálu pre zabezpečenie komplexnosti v rámci dodávok pre stavebnú činnosť.

Motivujeme zákazníkov našich partnerov prostredníctvom vernostného programu a ďalších zaujímavých akcií počas celej sezóny.

Okrem obchodnej činnosti sa sústreďujeme aj na aktivity:

  • Vytváranie a vyhľadávanie predajných príležitostí
  • Poradenstvo v oblasti legislatívy, podpory podnikania pre svojich členov
  • Vyjednávanie obchodných podmienok v oblasti prevádzkového materiálu
  • Realizovanie marketingových aktivít, ktoré úzko súvisia s podporou predaja materiálov v rámci členov, dodávateľských partnerov, ako aj s propagáciu samotnej aliancie

Cieľom spoločnosti je poskytnúť služby pre svojich partnerov na takej úrovni, aby zefektívnili procesy pri nákupe stavebných materiálov a aby boli naplnené všetky požiadavky obchodného, informačného a logistického charakteru.

Napĺňame jednu z hlavných myšlienok ASAS:

„Pracujeme pre Vás…“